Private Cloud Đang Dần Bị Xoá Sổ – Vậy Lựa Chọn Thay Thế Là Gì?

Chẳng có gì bí mật khi các hệ thống Private cloud đang trên đà đi xuống. Tuy nhiên các extensions và middleware có thể lấp đầy khoảng trống. Private cloud truyền thống đang dần đi ra khỏi cuộc chơi. Tôi nói về những thứ dựa trên open standards (chuẩn mở) rất lớn trong nhiều năm, …

Private Cloud Đang Dần Bị Xoá Sổ – Vậy Lựa Chọn Thay Thế Là Gì? Đọc thêm >>