Private Cloud Đang Dần Bị Xoá Sổ – Vậy Lựa Chọn Thay Thế Là Gì?

Chẳng có gì bí mật khi các hệ thống Private cloud đang trên đà đi xuống. Tuy nhiên các extensions và middleware có thể lấp đầy khoảng trống.

Private cloud truyền thống đang dần đi ra khỏi cuộc chơi. Tôi nói về những thứ dựa trên open standards (chuẩn mở) rất lớn trong nhiều năm, nhưng bắt đầu tụt lại phía sau trong các tính năng hoặc chức năng so với các nhà cung cấp Public Cloud. Các nhân tố khác bao gồm sự phức tạp trong cài đặt và cấu hình, cũng như một điều hiển nhiên là bạn phải sở hữu phần cứng và cần có trung tâm dữ liệu khi vận hành trên Private Cloud.

Tôi vẫn xem xét khái niệm “private cloud” là một khuôn mẫu kiến trúc hữu dụng, trong vài trường hợp. Một số doanh nghiệp có nhu cầu đặc biệt mà private cloud truyền thống vẫn còn phù hợp với một vài thành phần trong hệ thống.

image1

Nếu hệ thống private cloud truyền thống ra đi hết, cái gì thay thế chúng? Đây là ý kiến của tôi. 

Đầu tiên: Phần mở rộng của Public Cloud nằm trên hệ thống doanh nghiệp. Chúng có thể được gọi là private cloud độc quyền trên hệ thống doanh nghiệp được tạo ra với mục đích kết nối và làm việc với Public Cloud. Ví dụ dịch vụ AWS Outposts của Amazon. 

Các dịch vụ này được thiết kế để cung cấp một nền tảng trên hệ thống doanh nghiệp cho những workload mà họ không thể (hoặc không muốn) nó chạy trên Public Cloud, nhưng họ vẫn muốn hệ thống họ sẵn sàng cho nền Public Cloud. 

Thứ hai: Hệ thống truyền thống kết nối thông qua Middleware. Chúng ta thực hiện việc này bằng cách kết nối hệ thống doanh nghiệp đến Public Cloud sử dụng middleware. Việc này cho phép các hệ thống truyền thống có thể chia sẻ process, dữ liệu, v..v và làm việc trực tiếp với các nhà cung cấp Public Cloud, kể cả những ứng dụng và dữ liệu chạy trên cả hai nơi cho một hệ thống chung.

 

Tất nhiên là còn có nhiều phương thức khác ứng dụng cho private clouds truyền thống nhưng không được nêu ra ở đây, nhưng đây là hai phương thức phổ biến nhất. 

Tôi nhận thấy là di chuyển các workload lên Public Cloud nghĩa là các hệ thống dữ liệu doanh nghiệp sẽ nhỏ dần đi. Việc đó cũng loại bỏ nhu cầu tạo hoặc mở rộng thêm các hệ thống mới trên doanh nghiệp, bao gồm cả hai giải pháp tôi nêu phía trên. Trường hợp đó, nó là những điểm dừng với Private Cloud, và nó không phải là một điều tồi tệ. 

 

Nguồn: https://www.infoworld.com/article/3402560/private-clouds-are-deadbut-theres-an-afterlife.html