khó khăn khi chuyển đổi điện toán đám mây

cartoon 1 610

9 HÌNH ẢNH VỀ THÁCH THỨC CỦA ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY – Phần 2

Để tận dụng tối đa lợi ích từ điện toán đám mây, doanh nghiệp muốn chuyển đổi thành công không chỉ cần sự thay đổi công nghệ – mà là cả sự thay đổi tư duy văn hóa. Các tổ chức đang trên trên hành trình lên mây có thể đã hiểu rõ những thách …

9 HÌNH ẢNH VỀ THÁCH THỨC CỦA ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY – Phần 2 Đọc thêm >>

cartoon 1 610

9 HÌNH ẢNH VỀ THÁCH THỨC CỦA ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY – Phần 1

Để tận dụng tối đa lợi ích từ điện toán đám mây, doanh nghiệp muốn chuyển đổi thành công không chỉ cần sự thay đổi công nghệ – mà là cả sự thay đổi tư duy văn hóa. Các tổ chức đang trên trên hành trình lên mây có thể đã hiểu rõ những thách …

9 HÌNH ẢNH VỀ THÁCH THỨC CỦA ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY – Phần 1 Đọc thêm >>