gmaillaunch

Phiên bản mới của GMAIL sẽ được phát hành cho toàn bộ người dùng vào tháng tới

Bởi: Frederic Lardinois@fredericl  Hôm nay, Google đã thông báo rằng phiên bản Gmail mới sẽ được phát hành thành phiên bản với tính khả dụng chung và có sẵn cho tất cả người dùng G Suite vào tháng tới. Ngày chính xác vẫn còn chưa xác định nhưng dự đoán là sẽ sớm thôi. Gmail mới …

Phiên bản mới của GMAIL sẽ được phát hành cho toàn bộ người dùng vào tháng tới Đọc thêm >>