G-MAIL: GÁN EMAIL VÀO EMAIL KHÁC

G-MAIL: GÁN EMAIL VÀO EMAIL KHÁC CHO CÁC SCHEDULE DOMAIN

Gmail vừa được triển khai tính năng gán email vào email khác cho các Scheduled domain. Bắt đầu từ ngày 13 tháng 1 năm 2020. Việc áp dụng chức năng này cho Rapid Release domain vẫn sẽ được tiếp tục như kế hoạch.   Tính năng này có gì mới? Bây giờ bạn có thể …

G-MAIL: GÁN EMAIL VÀO EMAIL KHÁC CHO CÁC SCHEDULE DOMAIN Đọc thêm >>