G-MAIL: GÁN EMAIL VÀO EMAIL KHÁC CHO CÁC SCHEDULE DOMAIN

Gmail vừa được triển khai tính năng gán email vào email khác cho các Scheduled domain. Bắt đầu từ ngày 13 tháng 1 năm 2020. Việc áp dụng chức năng này cho Rapid Release domain vẫn sẽ được tiếp tục như kế hoạch.

 

Tính năng này có gì mới?

Bây giờ bạn có thể gán Email vào một email khác mà không cần tải xuống trước.

dinh-kem-email-vao-email-khac-renova-cloud
Để đính kèm email vào một email mới, kéo và thả email muốn đính kèm vào cửa sổ email mới

 

 

 

forward-as-attachment-renova-cloud
Cách khác là chọn những email muốn đính kèm. Sau đó nhấn vào thanh menu 3 chấm phía trên và chọn “Forward as attachment”

 

 

dinh-kem-email-vao-email-khac-renova-cloud
Còn để trả lời email, bạn có thể bật ra cửa sổ soạn thảo như hình trên. Sau đó kéo thả email vào đó

 

 

Ai sẽ sử dụng?

Google đã lắng nghe phản hồi từ người dùng. Việc đính kèm email vào email khác tốt hơn hơn là chuyển tiếp từng email riêng biệt. Ví dụ như muốn chuyển tiếp nhiều email liên quan đến một chủ đề. Với chức năng mới này, bạn có thể làm điều đó. Gửi email dưới dạng tệp đính kèm cho phép viết email tóm tắt cho người nhận và đính kèm toàn bộ email. Người nhận có thể trực tiếp mở trong email của mình.

 

Bắt đầu như thế nào?

  • Admins: Không cần làm gì cả
  • Người dùng email: Bạn sẽ biết tính năng này hoạt động khi thấy mục “Forward as attachment” trong thanh menu ba chấm. Tìm hiểu và làm theo các hướng dẫn trong Help Center article.

 

Các thông tin chi tiết khác về việc gán email vào email khác

Khi email được gửi dưới dạng đính kèm:

  • Email được đính kèm trở thành file a .eml
  • Có thể đính kèm bao nhiêu email cũng được.
  • Khi nhấp vào email có đuôi a .eml, một cửa sổ mới sẽ hiện ra

 

Các link hỗ trợ 

 

Độ khả dụng 

Chi tiết triển khai

  • Rapid Release domains: Triển khai dần dần. Hiển thị trong vòng 15 ngày kể từ ngày bắt đầu vào ngày 9 tháng 12 năm 2019
  • Scheduled Release domains: Triển khai dần dần. Hiển thị trong vòng 15 ngày kể từ ngày bắt đầu vào ngày 13 tháng 1 năm 2020

 

*Chú ý: chức năng này được triển khai dần dần. Bạn sẽ biết chức năng này có mặt trong Gmail của mình khi thấy mục “Forward as attachment” trong thanh menu ba chấm.

 

Các phiên bản G-Suite

  • Áp dụng cho các tất cả các bản G-suite

 

Chức năng gán email này tắt/mở mặc định?

  • Chức năng này sẽ được mở mặc định

Cập nhật các tính năng G-Suite