small 11

DYNAMIC EMAIL – CHỨC NĂNG MỚI CHO GMAIL

Đầu năm nay, Google đã giới thiệu Dynamic Email ở phiên bản beta. Vào ngày 2/7/2019, tính năng này sẽ được phát hành công khai và được khởi chạy mặc định cho tất cả các tên miền. Điều này có nghĩa là người dùng sẽ có thể truy cập tính năng này trừ khi quản …

DYNAMIC EMAIL – CHỨC NĂNG MỚI CHO GMAIL Đọc thêm >>