3 CÁCH HẠN CHẾ DOWNTIME KHI LÊN ĐÁM MÂY

3 CÁCH HẠN CHẾ DOWNTIME KHI LÊN ĐÁM MÂY

Di chuyển dữ liệu là một trong những phần phức tạp nhất trong đám mây. Trong quá trình di chuyển, vị trí dữ liệu có thể tác động đáng kể đến hiệu suất ứng dụng. Nếu không di chuyển dữ liệu cùng lúc di chuyển dịch vụ sử dụng dữ liệu, bạn đang mạo hiểm …

3 CÁCH HẠN CHẾ DOWNTIME KHI LÊN ĐÁM MÂY Đọc thêm >>