DỄ DÀNG NÂNG CẤP WINDOWS SERVER 2008 R2 KHI DI CHUYỂN LÊN GOOGLE CLOUD blog 610x400 1

Dễ dàng nâng cấp Windows Server 2008 R2 khi di chuyển lên Google Cloud

Dễ dàng nâng cấp Windows Server 2008 R2 khi di chuyển lên Google Cloud Đa phần hệ thống công ty luôn là sự kết hợp gồm nhiều ứng dụng, công nghệ và nền tảng. Do đó, khi muốn triển khai chúng lên đám mây, chúng ta cần có kế hoạch thiết lập cụ thể cho …

Dễ dàng nâng cấp Windows Server 2008 R2 khi di chuyển lên Google Cloud Đọc thêm >>