Running-SQL-on-AWS-renova-cloud

Lợi ích khi chạy SQL Server trên AWS

Nếu đang chạy SQL Server on-premise thì có thể gặp nhiều trở ngại. Trung tâm dữ liệu tại chỗ yêu cầu theo kịp sự phát triển công nghệ. Tuân thủ các quy tắc dữ liệu và chuyển hướng tập trung ra khỏi mô hình kinh doanh cốt lõi. Nhưng có thể giải quyết những vấn …

Lợi ích khi chạy SQL Server trên AWS Đọc thêm >>