Giới thiệu về GKE Advanced- nâng cao độ tin cậy, đơn giản và khả năng mở rộng

Một chặng đường dài đã qua kể từ khi Kuberbenetes được mở mã nguồn từ 2014. Kể từ đó, cộng đồng đã phát triển một tập hợp tính năng dành cho việc cài đặt, quản lý, cấu hình cho nhiều dạng ứng dụng khác nhau. Nhiểu tổ chức bị ngập lụt khi họ tự chạy …

Giới thiệu về GKE Advanced- nâng cao độ tin cậy, đơn giản và khả năng mở rộng Đọc thêm >>