MÔ HÌNH INFRASTRUCTURE AS CODE

Nếu bạn đã hoặc đang bắt đầu chuyển sang DevOps thì chắc chắn bạn không còn xa lạ với mô hình infrastructure as code. Đây là một nền tảng chính khi thực hành DevOps, nhưng nó thực sự không phải là cách dễ dàng để bắt đầu xây hạ tầng. Gần đây, Renova Cloud đã…

Giới thiệu về Terraform

Tìm hiểu việc sử dụng Terraform trong việc xây dựng Hạ tầng, chuẩn hóa và xây dựng môi trường mới một cách nhanh chóng. Infrastructure as code (viết tắt là IaC) là cách thức xây dựng hạ tầng IT bằng cách chạy các dòng mã (code) thay vì thực hiện một cách thủ công như…