by owen young 2

Bảo mật email trên Đám mây: 7 điều bạn cần biết

Xuất bản: June 19th, 2018 bởi Erik Kangas. Theo báo cáo của Gartner, chỉ 13% doanh nghiệp toàn cầu sử dụng dịch vụ đám mây ngày này, mặc dù tỷ lệ này được dự báo là sẽ tăng. Một phân tích khảo sát của HIMSS về việc áp dụng đám mây trong các tổ chức …

Bảo mật email trên Đám mây: 7 điều bạn cần biết Đọc thêm >>