cloud native 5 strategies

5 Nguyên tắc kiến trúc Cloud Native

Thuật ngữ “kiến trúc Cloud Native” thường được xem như là đích đến cuối cùng cho các ứng dụng di chuyển hoặc xây dựng trên Google Cloud Platform (GCP). Chính xác thì cloud native nghĩa là gì? Làm thế nào để thiết kế một hệ thống như vậy? “Kiến ​​trúc cloud native” đồng nghĩa với …

5 Nguyên tắc kiến trúc Cloud Native Đọc thêm >>