what is bigquery

Big Query là gì?

  Nguyên gốc Big Query là công cụ nội bộ của Google dùng để truy vấn một khối lượng dữ liệu khổng lồ.   Bên trong Big Query là cơ chế truy vận Dremel. Nguyên tắc hoạt động của Dremel là Cây thực thi, nó sẽ đọc dữ liệu từ hệ thống  file phân tán …

Big Query là gì? Đọc thêm >>