small1

Sự khác biệt giữa Active Directory và LDAP

LDAP là cách nói chuyện với Active Directory. LDAP là một giao thức mà nhiều dịch vụ thư mục và giải pháp quản lý truy cập khác nhau có thể hiểu được. Hãy cùng tìm hiểu về khái niệm của LDAP và Active Directory. Đồng thời thấy được mối liên hệ của cả hai trong …

Sự khác biệt giữa Active Directory và LDAP Đọc thêm >>