christina wocintechchat com glRqyWJgUeY unsplash 1

Tối ưu hóa chi phí sử dụng Lambda và Tags

Bạn có một số máy chủ chỉ cần khởi chạy thực hiện một số tác vụ hằng ngày và sau đó sẽ được tắt đi để tiết kiệm chi phí. Vậy bạn đã tìm đúng bài viết phục vụ cho nhu cầu của bạn rồi. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách sử dụng Lambda …

Tối ưu hóa chi phí sử dụng Lambda và Tags Đọc thêm >>