HỖ TRỢ ỨNG DỤNG WINDOW SERVER blog

HỖ TRỢ ỨNG DỤNG WINDOW SERVER TRÊN AWS

Theo IDC, khoảng 70% ứng dụng doanh nghiệp chạy trên nền tảng Window. Trong đó, 82% ứng dụng vẫn đang chạy trên on-premises. Tại Renova Cloud, chúng tôi sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng, di chuyển, triển khai, mở rộng quy mô và quản lý Microsoft Workload trên AWS. Rất nhiều …

HỖ TRỢ ỨNG DỤNG WINDOW SERVER TRÊN AWS Đọc thêm >>