TẠO SNAPSHOTS TỪ BẤT KỲ BLOCK STORAGE NHỜ EBS DIRECT APIs blog

TẠO SNAPSHOTS NHỜ EBS DIRECT APIs

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng hiện có thể tạo Amazon Elastic Block Store (EBS) snapshots từ bất kỳ block storage data nào. Chẳng hạn như on-premises volumes, volumes từ nhà cung cấp đám mây khác, block data stored hiện tại được lưu trữ trên Amazon Simple Storage Service (S3) hoặc thậm chí máy …

TẠO SNAPSHOTS NHỜ EBS DIRECT APIs Đọc thêm >>