TẠO SNAPSHOTS NHỜ EBS DIRECT APIs

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng hiện có thể tạo Amazon Elastic Block Store (EBS) snapshots từ bất kỳ block storage data nào. Chẳng hạn như on-premises volumes, volumes từ nhà cung cấp đám mây khác, block data stored hiện tại được lưu trữ trên Amazon Simple Storage Service (S3) hoặc thậm chí máy tính xách tay của riêng bạn

Làm thế nào để chuyển dữ liệu on-prem của mình lên đám mây một cách hiệu quả và với chi phí thấp?

Các khách hàng AWS đang sử dụng đám mây để khắc phục sau thảm họa thường có chung một câu hỏi trên.

Thông thường, bạn tạo tài nguyên Amazon Compute Cloud (EC2) tạm thời cùng với Amazon Elastic Block Store (EBS). Sau đó, chuyển dữ liệu ở cấp độ khối từ on-premises sang Amazon Elastic Block Store (EBS). Tạo snapshot cho mọi EBS được tạo và xóa bỏ trạng thái cơ sở hạ tầng tạm thời. Một số bạn chọn sử dụng CloudEndure để đơn giản hóa quy trình này. Hoặc nhiều người đã từ bỏ và không sao chép dữ liệu lên đám mây vì nó quá phức tạp.

EBS DIRECT APIs

Để đơn giản hóa điều này, AWS đã công bố 3 API mới là một phần của EBS direct API, được ra mắt vào Invent 2019. Với khả năng read, diff, write, 3 API mới này cho phép tạo Amazon Elastic Block Store (EBS) snapshot từ on-premises volumes hoặc bất kỳ block storage data nào bạn muốn lưu trữ và phục hồi trên AWS.

Với việc bổ sung khả năng write trong EBS direct API. Giờ đây bạn có thể tạo snapshot mới từ on-premises volumes hoặc tạo incremental snapshots và xóa chúng. Snapshot được tạo có tất cả các tính năng của các snapshots được tạo từ Amazon Elastic Block Store (EBS) volumes. Bạn có thể copy, share giữa các AWS Accounts, để chúng sẵn sàng cho Fast Snapshot Restore. Hoặc create Amazon Elastic Block Store (EBS) volumes từ chúng.

Lợi ích

Khi Amazon Elastic Block Store (EBS) snapshots được tạo từ bất kỳ volumes nào, mà không cần phải thiết lập Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) và Amazon Elastic Block Store (EBS) volumes. Cho phép bạn đơn giản hóa các tác vụ và giảm chi phí tạo và quản lý bản sao phục hồi thảm họa trên đám mây.

Chi tiết về API

Tạo snapshot mới bằng StartSnapshot. Khi snapshots tăng dần, bạn chuyển qua ID parent snapshots. Giống như bình thường bạn cũng có thể gắn tag bổ sung hoặc mã hóa các snapshots này và quản lý khóa. Nếu bạn chọn mã hóa snapshot, hãy tham khảo tài liệu này.

Sau đó, với mỗi khối dữ liệu, bạn gọi PutSnapshotBlock. API này có 6 tham số bắt buộc: snapshot-id, block-index, block-data, block-length, checksum và checksum-algorithm. API có thể hỗ trợ đến 512 KB. Bạn có thể gửi các block của mình theo bất kỳ thứ tự nào và song song, block-index để giữ đúng thứ tự.

Sau khi bạn gửi tất cả các block, bạn gọi CompleteSnapshot với changed-blocks-count – số lượng block bạn đã gửi.

Bạn tham khảo đoạn pseudo code bạn phải viết để tạo snapshot tại đây.

Như thường lệ, khi sử dụng mã này, bạn phải có thiết lập chính sách IAM phù hợp cho phép gọi API mới. Ví dụ tại đây.

Và cài đặt một số quyền liên quan đến KMS khi tạo các mã hóa snapshot.

Ngoài chi phí lưu trữ cho snapshot, còn có một khoản phí cho mỗi lần gọi APIPutSnapshotBlock.

Các API snapshot mới hiện đã có sẵn tại Khu vực AWS – Châu Á Thái Bình Dương (Singapore). Do đó, bạn có thể bắt đầu sử dụng chúng ngay hôm nay.

Hãy liên hệ Renova Cloud ngay để được hỗ trợ chi tiết.

Nguồn: AWS