COVID-19: SAP MỞ TRUY CẬP VÀO ARIBA DISCOVERY VÀ TRIPLT

COVID-19: SAP mở truy cập vào Ariba Discovery và Triplt

SAP mở truy cập vào SAP Ariba Discovery và Triplt Hiện nay, khi kinh doanh du lịch bị hạn chế, các sự kiện phải hủy bỏ và những giới hạn chuỗi cung ứng đã gây ra tác động lớn lên nền kinh tế toàn cầu, tất cả các doanh nghiệp đang phải đối mặt với …

COVID-19: SAP mở truy cập vào Ariba Discovery và Triplt Đọc thêm >>