AWS Methodology 610

Lộ trình hiện đại hóa doanh nghiệp của bạn VỚI AWS

Nhiều tổ chức bao gồm cả các doanh nghiệp VN30 đang tham gia làn sóng di chuyển lên AWS. Khi nhu cầu sử dụng AWS gia tăng ở Việt Nam và thực tế trên toàn thế giới, một lộ trình thực tiễn tốt nhất đã xuất hiện: Đánh giá > Lên kế hoạch > Di …

Lộ trình hiện đại hóa doanh nghiệp của bạn VỚI AWS Đọc thêm >>