N GIẢN HÓA PHÁT TRIỂN CÁC ỨNG DỤNG .NET blog

ĐƠN GIẢN HÓA PHÁT TRIỂN CÁC ỨNG DỤNG .NET

Hiện đại hóa ứng dụng trên nền tảng .NET của bạn chưa bao giờ dễ dàng hơn. Gần đây, 3 dịch vụ mới đã được AWS công bố với nỗ lực giúp hiện đại hóa ứng dụng .NET dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều. Porting Assistant for .NET – công cụ phân tích hỗ …

ĐƠN GIẢN HÓA PHÁT TRIỂN CÁC ỨNG DỤNG .NET Đọc thêm >>