ĐƠN GIẢN HÓA PHÁT TRIỂN CÁC ỨNG DỤNG .NET

Hiện đại hóa ứng dụng trên nền tảng .NET của bạn chưa bao giờ dễ dàng hơn. Gần đây, 3 dịch vụ mới đã được AWS công bố với nỗ lực giúp hiện đại hóa ứng dụng .NET dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều.

Porting Assistant for .NET – công cụ phân tích hỗ trợ di chuyển .NET Framework sang .NET Core

Porting Assistant for .NET, một công cụ phân tích sẽ quét các ứng dụng .NET Framework và đánh giá khả năng tương thích .NET Core. Giúp bạn di chuyển các ứng dụng của mình sang Linux nhanh hơn.

Việc chuyển các ứng dụng .NET Framework sang .NET Core giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, tận dụng hiệu suất, và hệ sinh thái mạnh mẽ của Linux. Tuy nhiên, một số ứng dụng .NET Framework rất khó chuyển. Chúng ta cần tìm hiểu kỹ, xác định các phụ thuộc và API không tương thích với .NET Core để có kế hoạch chính xác.

Porting Assistant for .NET nhanh chóng quét các ứng dụng .NET Framework để xác định sự không tương thích với .NET Core. Từ đó, tìm các thay thế và tạo báo cáo chi tiết đánh giá khả năng tương thích. Điều này giúp giảm thao tác thủ công trong khi hiện đại hóa các ứng dụng của bạn lên Linux.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang sản phẩm hoặc bài viết.

AWS App2Container – Hỗ trợ đóng gói và di chuyển các ứng dụng lên AWS

AWS App2Container (A2C) là một công cụ command-line mới. Để hiện đại hóa các ứng dụng .NET và Java thành các ứng dụng đã được “đóng gói”. A2C phân tích và xây dựng danh mục tất cả các ứng dụng chạy trong máy ảo tại chỗ hoặc trên đám mây. Bạn chỉ cần chọn ứng dụng. Và A2C đóng gói ứng dụng và thời gian chạy vào container, cấu hình các cổng mạng và tạo tác vụ ECS và thiết lập Kubernetes pod.

Với A2C, bạn có thể dễ dàng hiện đại hóa các ứng dụng hiện có của mình và chuẩn hóa việc triển khai và hoạt động thông qua các container.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo thêm tài liệu.

AWS Elastic Beanstalk công bố .NET Core trên nền tảng Linux

Giờ đây, bạn có thể chạy các ứng dụng .NET Core trên AWS Elastic Beanstalk. Bằng cách sử dụng nền tảng .NET Core Elastic Beanstalk mới được xây dựng trên Hệ điều hành Amazon Linux 2. Nó như là reverse proxy server và hỗ trợ các .NET Core 3.1 và .NET Core 2.1 framework. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách sử dụng .NET Core trên nền tảng Linux từ bài đăng này.

Để biết thêm thông tin về .NET Core trên nền tảng Linux, hãy xem hướng dẫn dành cho developer Elastic Beanstalk.

AWS Toolkit

Hiện nay, AWS Toolkit giúp cho developer có thể dễ dàng quản lý, phát triển, debug ở local và deploy các ứng dụng serverless sử dụng dịch vụ AWS. Các Dev có thể dễ dàng cài đặt trong IDEs của họ. Ví dụ bạn thuộc nhóm phát triển .NET, bạn có thể cài đặt AWS Toolkit for Visual Studio. Đây là trang web tổng hợp tất cả các công cụ AWS cung cấp cho developer.

Hội thảo trực tuyến: “Bắt đầu với Microsoft trên AWS”

Hãy cùng AWS và Renova Cloud tham gia hội thảo trực tuyến vào thứ 4, ngày 12 tháng 8. Để cùng thảo luận chi tiết hơn về các giải pháp xây dựng ứng dụng .NET core trên AWS.

Đăng ký ngay hôm nay!

banner