Sơ lược về lịch sử điện toán đám mây và bảo mật

Sơ lược về lịch sử điện toán đám mây và bảo mật

Theo nghiên cứu gần đây, 50% các tổ chức sử dụng nhiều hơn một nhà cung cấp cơ sở hạ tầng đám mây công cộng, lựa chọn giữa Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform và một loạt các tổ chức khác. 85% những người sử dụng nhiều hơn một nhà cung cấp …

Sơ lược về lịch sử điện toán đám mây và bảo mật Đọc thêm >>