image 2021 02 15T10 40 46 171Z

KHỦNG HOẢNG CHÍNH TRỊ Ở MYANMAR VÀ LỢI ÍCH TỪ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Vào ngày 1 tháng 2 năm 2021, thế giới dậy sóng trước tin tức Quân đội Myanmar tổ chức một cuộc đảo chính và chính thức nắm chính quyền. Tình trạng khẩn cấp được ban bố, việc truy cập internet bị hạn chế, các cuộc biểu tình bắt đầu và vẫn tiếp tục nổ ra …

KHỦNG HOẢNG CHÍNH TRỊ Ở MYANMAR VÀ LỢI ÍCH TỪ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY Đọc thêm >>