ý -nghĩa -của -CI/CD

Ý nghĩa của CI/CD mà chúng ta nên biết

A team that can’t ship, can’t learn Có hai câu hỏi cần làm rõ khi xem xét quy trình làm phần mềm: –      Liệu phần mềm có thể xuất bản?, và –      Chúng ta có nên xuất bản chưa? Câu hỏi đầu tiên liên quan đến việc ra quyết định. Liệu có thực sự ý …

Ý nghĩa của CI/CD mà chúng ta nên biết Đọc thêm >>