GIAO DIỆN CHIA SẺ MỚI CHO GOOGLE DRIVE DOCs SHEETs SLIDES VÀ FORMs BLOG 610X400

Giao diện chia sẻ mới cho Google Drive

Hiện nay, Google đang cập nhật giao diện sử dụng cho chia sẻ tệp trên Google Drive, Docs, Sheets, Slides và Forms. Các giao diện trước đây được dùng để chia sẻ tệp và quản lý các thành viên sẽ bị thay thế. Bản cập nhật mới sẽ giúp việc chia sẻ tệp dễ dàng …

Giao diện chia sẻ mới cho Google Drive Đọc thêm >>