noah buscher txHP Xkwjeo unsplash

AWS free tier và nỗi lo bị mất tiền oan của người dùng mới

Trong những tuần qua, nhiều chuyên gia trong cộng đồng AWS đề nghị AWS giới hạn các hạn mức cố định. Giúp các kỹ sư thoải mái thử nghiệm các dịch vụ mới mà không ảnh hưởng đến túi tiền của họ. Forrest Brazeal, giám đốc nội dung và cộng đồng tại A Cloud Guru …

AWS free tier và nỗi lo bị mất tiền oan của người dùng mới Đọc thêm >>