September 2020 blog

THÔNG TIN NỔI BẬT TỪ AWS THÁNG 9 – 2020

Cùng với những thông tin về công nghệ mới từ AWS trong tháng 9 này. Chúng ta còn nhận thêm tin tức là liên tiếp trong năm thứ 10, Gartner công nhận AWS là Cloud Leader trong về Dịch vụ Cơ sở hạ tầng & Nền tảng Magic Quadrant của họ. Sau đây là những …

THÔNG TIN NỔI BẬT TỪ AWS THÁNG 9 – 2020 Đọc thêm >>