aws marketplace 610x400 1

RENOVA CLOUD – ĐỐI TÁC AWS MARKETPLACE CPPO

Renova Cloud tự hào trở thành đối tác tư vấn chương trình AWS Marketplace Consulting Partner Private Offers (CPPO). Renova Cloud hiện có thể thay mặt các Independent Software Vendors (ISV) bán các giải pháp phần mềm trực tiếp cho khách hàng trên AWS Marketplace. Khách hàng thường có xu hướng mua các giải pháp …

RENOVA CLOUD – ĐỐI TÁC AWS MARKETPLACE CPPO Đọc thêm >>