RENOVA CLOUD – ĐỐI TÁC AWS MARKETPLACE CPPO

Renova Cloud tự hào trở thành đối tác tư vấn chương trình AWS Marketplace Consulting Partner Private Offers (CPPO). Renova Cloud hiện có thể thay mặt các Independent Software Vendors (ISV) bán các giải pháp phần mềm trực tiếp cho khách hàng trên AWS Marketplace. Khách hàng thường có xu hướng mua các giải pháp phần mềm thông qua AWS Partner Network (APN) Consulting Partners. Điều này cũng cho phép Renova hỗ trợ việc cung cấp các giải pháp phần mềm và dịch vụ cho khách hàng AWS của mình.

Khách hàng có thể đăng ký Ưu đãi dành cho đối tác tư vấn từ Renova Cloud thông qua bảng điều khiển quản lý AWS Marketplace. Và hưởng lợi từ chu kỳ mua sắm ngắn hơn, tiêu dùng linh hoạt và phạm vi hợp đồng cũng như thanh toán..

Đây là một tin tuyệt vời cho khách hàng tại Việt Nam. Ngay bây giờ hãy đăng ký các sản phẩm ISV ​​trực tiếp từ tài khoản AWS của bạn thông qua Renova Cloud. Và hưởng được nhiều lợi ích hơn với mô hình tiêu dùng trong khu vực, linh hoạt và giá cả ưu đãi hơn.

AWS Marketplace được biết đến là nơi cung cấp dịch vụ nhanh chóng, dễ dàng và đáng tin cậy. Giờ đây, khách hàng của Renova Cloud cũng có thể tận hưởng điều này ”. Kiên Nguyễn, Technical Business Project Manager chia sẻ.

Một số ISV trên AWS Marketplace mà chúng tôi đang hỗ trợ hoàn toàn: AquaSec, Checkpoint, Chekmarx, CyberArk, Datadog, Druva, F5, Fireey, Fortinet, Imperva, MongoDB, Spot by Netapp, Sumologic, Trend Micro, Veeam.

Tận dụng tối đa trải nghiệm mua hàng đơn giản, dễ dàng với Renova Cloud và AWS Marketplace để hoạt động thông minh hơn, giảm chi phí và linh hoạt đổi mới.

Renova Cloud là đối tác Tư vấn cao cấp của Amazon Web Services (AWS) tại khu vực Đông Nam Á. Và được công nhận là AWS Public Sector Partner, Amazon RDS, Amazon EC2 cho Windows Server, AWS Well-Architected.