DỊCH VỤ AWS KEY MANAGEMENT (AWS KMS)

DỊCH VỤ AWS KEY MANAGEMENT (AWS KMS)

1. AWS KEY MANAGEMENT SERVICE LÀ GÌ? Key Management Service là dịch vụ quản lý khóa được tích hợp với nhiều dịch vụ AWS khác. Dịch vụ này dùng để tạo, lưu trữ và kiểm soát các khóa để mã hóa dữ liệu của mình. KMS cho nhiều quyền kiểm soát để truy cập vào …

DỊCH VỤ AWS KEY MANAGEMENT (AWS KMS) Đọc thêm >>