Renova Cloud với chứng nhận APN Immersion Day Partner

Renova Cloud – Đối tác tư vấn cao cấp của AWS, tự hào đã vượt qua các yêu cầu để trở thành APN Immersion Day Partner. Đủ điều kiện phê duyệt vào chương trình APN Immersion Days của AWS. AWS Immersion Day AWS Immersion Day được tổ chức dưới dạng hội thảo trực tiếp, hoặc …

Renova Cloud với chứng nhận APN Immersion Day Partner Đọc thêm >>