NHỮNG THÔNG TIN NỔI BẬT TỪ AWS THÁNG 8 NĂM 2020 BLOG

THÔNG TIN NỔI BẬT TỪ AWS THÁNG 8/2020

Hãy cùng Renova điểm lại một số thông tin AWS đã chia sẻ trong tháng 8 này về AWS Glue 2.0, Amazon GuardDuty cho Amazon S3, Amazon Fraud Detector, và Amazon EBS Volume Type mới (io2). AWS Glue 2.0 AWS Glue là một dịch vụ trích xuất, chuyển đổi và nạp (ETL) được quản lý …

THÔNG TIN NỔI BẬT TỪ AWS THÁNG 8/2020 Đọc thêm >>