October 2020 blog 1

THÔNG TIN NỔI BẬT TỪ AWS 10-2020

Hãy cùng Renova điểm lại một số thông tin nổi bật từ AWS trong tháng 10 này. AWS Outposts tiếp tục được bổ sung dịch vụ mới. Một số cải tiến cho Amazon Rekognition. Và cuối cùng là cải thiện giao diện người dùng AWS Architecture Center. AWS Outposts thêm Amazon S3 và Amazon ElastiCache …

THÔNG TIN NỔI BẬT TỪ AWS 10-2020 Đọc thêm >>