renova cloud logo AWS SERVICE DELIVERY PROGRAM blog

Renova Cloud – Chuyên gia Amazon EC2 cho Windows Server của bạn

Chúng tôi, Renova Cloud hiện đang là Đối tác tư vấn cao cấp của Amazon Web Services. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm cung cấp cho khách hàng các giải pháp tốt nhất, Renova đã trở thành đối tác chính thức cung cấp Amazon EC2 cho Windows Server. Các đối tác này được …

Renova Cloud – Chuyên gia Amazon EC2 cho Windows Server của bạn Đọc thêm >>