Chuyển đổi giọng nói thành văn bản với Amazon Transcribe

Amazon Transcribe là một dịch vụ được phát triển bởi Amazon Web Services, với khả năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản. Với quy trình xử lý Deep Learning có thể đáp ứng nhiều use-cases⁴ khác nhau, các nhà phát triển có thể dễ dàng tích hợp dịch vụ này vào ứng dụng của …

Chuyển đổi giọng nói thành văn bản với Amazon Transcribe Đọc thêm >>