LỢI ÍCH TỪ AMAZON FSx WINDOW FILE SERVER blog

LỢI ÍCH TỪ AMAZON FSx WINDOW FILE SERVER

Trong bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ với bạn một dịch vụ mới từ Amazon Web Services (AWS). Đó là Amazon FSx. Dịch vụ đám mây AWS gồm hai nhóm chính. Một nhóm được thiết kế để có thể tạo ra các sản phẩm sáng tạo, giống khoa học viễn tưởng hơn là …

LỢI ÍCH TỪ AMAZON FSx WINDOW FILE SERVER Đọc thêm >>