book7

7 cuốn sách nên đọc năm 2021

Năm mới với sách mới! Sau đây là những cuốn sách nên đọc được chia sẻ từ các leader Renova Cloud giúp bạn đổi mới, dẫn đầu và thành công trong năm 2021! Doron Shachar, CEO: From here to There: The ART and science of finding and losing our way –  Michael Bond: Trong From …

7 cuốn sách nên đọc năm 2021 Đọc thêm >>