Elastigroup là một cụm phần mềm được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất và chi phí. Nó cho phép các công ty thuộc mọi quy mô và ngành dọc tận dụng đáng tin cậy Dung lượng dư của môi trường điện toán đám mây để tối ưu hóa, tăng tốc khối lượng công việc và tiết kiệm tới 90% chi phí tính toán cơ sở hạ tầng.

Chọn nhà cung cấp điện toán đám mây cho bạn

Dự đoán trước chính là chìa khóa then chốt

Elastigroup sử dụng công nghệ dự đoán giá độc quyền để triển khai một cách đáng tin cậy trên Spot Instances. Bằng cách dự đoán sự gián đoạn và biến động, Elastigroup có thể tấn công các cụm tái cân bằng để ngăn chặn sự gián đoạn.

Elastigroup đáng tin cậy sử dụng công suất vượt mức trên tất cả các nhà cung cấp điện toán đám mây lớn như EC2 Spot Instances (AWS), VM ưu tiên thấp (Microsoft Azure) và VM Prejectionible (Google Cloud), đồng thời loại bỏ rủi ro và độ phức tạp, cung cấp khả năng quản lý và điều phối đơn giản.

Cách thức hoạt động

Spotinst Elastigroup dự đoán hành vi, xu hướng xảy ra các khả năng, giá cả và tỷ lệ gián đoạn của EC2 Spot. Bất cứ khi nào có nguy cơ bị gián đoạn, Elastigroup sẽ hành động tương ứng để cân bằng khả năng trước 15 phút, đảm bảo 100% tính khả dụng.

Điều này có nghĩa là các ứng dụng sẽ luôn chạy trên những trường hợp hiệu quả nhất về chi phí – Các trường hợp Spot có giá tốt nhất khi khả dụng hoặc ở trạng thái đang-có-nhu-cầu khi không khả dụng, ngoài việc ưu tiên mọi trường hợp reserved mà bạn có thể đang sở hữu.

Phần mềm của riêng bạn

Elastigroup hỗ trợ phần lớn các ứng dụng phổ biến, các plugging tự động vào kiến trúc bạn đã sử dụng (xem các trường hợp sử dụng bên dưới). Miễn là trường hợp của bạn không phải là một điểm thất bại đơn lẻ, bạn có thể sử dụng Elastigroup để bắt đầu tiết kiệm chi phí..

Elastigroup được tích hợp chặt chẽ với các dịch vụ AWS khác bao gồm EMR, Auto Scale, Elastic Beanstalk, OpsWorks, Elastic Container Service (ECS), EKS, CloudFormation, Data Pipeline và Batch, cung cấp cho bạn nhiều sự lựa chọn.

Nhận biết ứng dụng

Elastigroup ghép hành vi cơ sở hạ tầng với loại khối lượng công việc bạn đang chaỵ. Đăng ký và hủy đăng ký máy chủ từ bộ cân bằng tải khi chúng mở rộng quy mô, sử dụng nhiều loại kiểm tra mức độ lành mạnh để xác định hiệu mức cơ sở hạ tầng hoặc chạy khối lượng công việc trạng thái trên công suất vượt mức mà không phải lo lắng về tính toàn vẹn dữ liệu – Elastigroup tối ưu hóa cơ sở hạ tầng của bạn với chi phí tối thiểu mà không ảnh hưởng đến ứng dụng hạn chế kinh doanh.

Dự phòng thông minh

Elastigroup liên tục phân tích các ứng dụng của bạn và tối ưu hóa cơ sở hạ tầng bên dưới trong thời gian thực. Elastigroup sẽ xác định và thực thi kết hợp tốt nhất về kích thước, loại và vòng đời của máy chủ phù hợp với khối lượng công việc của bạn. Bạn sẽ đạt được một nhóm tối ưu hóa và sử dụng tốt, cung cấp linh hoạt các máy chủ theo yêu cầu và công suất vượt mức để đáp ứng nhu cầu và giảm chi phí.

Tính năng nổi bật

Tiết kiệm lên đến 90%

Sử dụng một cách thông minh khả năng vượt trội của các nhà cung cấp nền tảng điện toán đám mây để tiết kiệm tới 80% so với các trường hợp theo yêu cầu.

Cloud Agnostic

Triển khai Elastigroup tại nhà cung cấp nền tảng điện toán đám mây của bạn.

Tận dụng RIs của bạn

Elastigroup tìm thấy tất cả các lệnh đặt chỗ chưa sử dụng và ưu tiên sử dụng lệnh đặt chỗ trước khi khởi chạy Spot Instances.

Luôn luôn có sẵn

Trong trường hợp EC2 Spot Instances có sẵn, Elastigroup sẽ trở về trạng thái đang-có-nhu-cầu và sẽ quay trở lại trạng thái Spot khi có thể.

Dễ dàng để Khởi động

Spotist chỉ chạy trong vòng 10 phút