Tăng tốc triển khai AWS với Landing Zone

Date:

Tuesday 31st May 2022

Time:

10:00 AM - 11:00 AM

Vietnam

Location:

Webinar

Hội thảo bao gồm phần thực hành giúp bạn dễ dàng vận dụng AWS Landing Zones.