CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI AMAZON FSx WINDOW FILE SERVER blog 1

TRIỂN KHAI AMAZON FSx WINDOW FILE SERVER

Để tìm hiểu thêm về Amazon FSx là gì và lợi ích của nó. Hãy xem bài viết của chúng tôi về lợi ích của Amazon FSx Windows File Server. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước tạo ra một AWS managed Microsoft AD. Trước khi bắt đầu, dưới đây …

TRIỂN KHAI AMAZON FSx WINDOW FILE SERVER Đọc thêm >>