best inventions 2020 how we chose 610x400 1

5 phát minh được yêu thích năm 2020

Hàng năm, tạp chí TIME đều công bố những phát minh đang giúp cho thế giới tốt đẹp hơn, thông minh hơn và thậm chí là thú vị hơn một chút. Theo kết quả chúng ta có đến 100 phát minh đột phá! Trong đó có 5 phát minh nổi bật theo đánh giá của …

5 phát minh được yêu thích năm 2020 Đọc thêm >>