israel blog

Thông tin nổi bật về khởi nghiệp công nghệ tại Israel

Tiếp tục loạt bài viết về hệ sinh thái khởi nghiệp tại Israel, chúng tôi xin tiếp tục chia sẻ một số điểm nổi bật trong tuần này! Đầu tư Aquarius với 37 triệu đô la Aquarius Engines phát triển một động cơ đốt bền vững thu nhỏ thông minh. Có thể giúp thu nhỏ …

Thông tin nổi bật về khởi nghiệp công nghệ tại Israel Đọc thêm >>