TẤN CÔNG MẠNG Ở ISRAEL PHẢN ỨNG LINH HOẠT VỚI MỐI ĐE DỌA blog

PHÍA SAU CUỘC TẤN CÔNG MẠNG Ở ISRAEL

Vào tuần trước (ngày 21 tháng 5), một dịch vụ lưu trữ tại Israel đã bị tấn công bởi một tổ chức thù địch. Ước tính có đến 150.000 trang web dựa trên nền tảng UPress đã bị xâm nhập tại Israel. Người dùng truy cập vào các trang này sẽ thấy thông báo đếm …

PHÍA SAU CUỘC TẤN CÔNG MẠNG Ở ISRAEL Đọc thêm >>