jenkins blog 610x400 1

Jenkins là gì?

Tại sao các Công ty nên tham gia vào cộng đồng Jenkins và cách thức tham gia? Jenkins® là một máy chủ tự động mã nguồn mở. Với Jenkins, các tổ chức có thể đẩy nhanh quá trình phát triển phần mềm bằng cách tự động hóa. Jenkins quản lý và kiểm soát các quy …

Jenkins là gì? Đọc thêm >>