Tin tức hàng tuần về khởi nghiệp công nghệ tại Israel

Các công ty khởi nghiệp của Israel đã vượt qua năm khó khăn 2020 với số vốn tài trợ là 768 triệu đô la. Một trong những điều thú vị nhất trong tháng qua là các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu đã vượt qua các công ty đang ở giai đoạn tăng trưởng …

Tin tức hàng tuần về khởi nghiệp công nghệ tại Israel Đọc thêm >>