aws elastic blog 610x400 1

Triển khai ứng dụng ngôn ngữ .NET với AWS Elastic Beanstalk

AWS Elastic Beanstalk là gì? Khi bạn muốn triển khai một ứng dụng, bạn sẽ phải cân nhắc lựa chọn từng thành phần từ server, cân bằng tải, database, mô hình kết nối ra sao, việc deploy ứng dụng như thế nào. Để đơn giản hóa tất cả công việc trên, chúng ta có thể …

Triển khai ứng dụng ngôn ngữ .NET với AWS Elastic Beanstalk Đọc thêm >>