Renova Cloud – Đối tác Amazon RDS Service Delivery tại Việt Nam

Renova Cloud đã được chứng nhận nhờ các mô hình áp dụng thực tiễn thành công với Amazon RDS!

Renova Cloud đã vinh dự trở thành Đối tác Amazon RDS Service Delivery đầu tiên tại Việt Nam. Đây là một phần của Chương trình AWS Service Delivery Program, nhằm hỗ trợ khách hàng dễ dàng thiết lập, vận hành và thay đổi quy mô cơ sở dữ liệu quan hệ trên đám mây.

Cập nhật mới cho chương trình này cho phép khách hàng dễ dàng tìm kiếm các Đối tác Amazon RDS có kinh nghiệm để triển khai hoặc di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon RDS. Renova Cloud hiện là Đối tác AWS đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hiện được công nhận với các loại cơ sở dữ liệu cụ thể, như Aurora PostgreSQL, Aurora MySQL, MySQL, MariaDB, Oracle Database và SQL Server.

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) cung cấp dung lượng có thể thay đổi kích cỡ với mức chi phí hiệu quả nhờ vào tự động hóa các tác vụ quản lý tiêu tốn nhiều thời gian như cung cấp phần cứng, thiết lập cơ sở dữ liệu, vá lỗi và sao lưu. Amazon RDS hiện đang có sẵn trên một số phiên bản cơ sở dữ liệu , được tối ưu hóa cho bộ nhớ, hiệu năng hoặc I/O.

Đối tác Amazon RDSRenova Cloud, cung cấp các giải pháp quản lý tác vụ quản trị phức tạp và tốn thời gian. Chẳng hạn cài đặt, nâng cấp phần mềm, quản lý lưu trữ, sao chép để có tính khả dụng cao, cũng như sao lưu để phục hồi sau thảm họa. Thông qua chương trình này, chúng tôi tự hào chứng minh sự thành công trong việc cung cấp các giải pháp Amazon RDS bằng công cụ cơ sở dữ liệu.